Vásárlástól való elállás

A vásárlástól való elállásról

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát a Rólunk rovatban feltüntetett postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

Termék visszaküldése

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

További hasznos tunivalók, információk

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási szándékának kinyilvánításától számított 14 napon belül (amennyiben a termék visszaérkezett), a Banai Kft. visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást az eredeti fuvarozási (kiszállításért, utánvétért fizetett) költségekkel csökkentve.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • ha a csomagolást a vásárló felbontotta, valamint a megrendelt terméket használatba vette
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.